strona główna

recenzje

wywiady

z wysokiej półki

rozmaitości

galerie „przeciągu”

archiwum

archiwum aktualności


numer 2 / 2007

Zajrzyj do środkawyślij do redakcji

zespół redakcyjny

wydawca


interesujące odnośniki

wejdź na F O R U M


Zmień skórkę:
       

KONKURS LITERACKI ZIELONE PIÓRA

27.10.2006

REGULAMIN XXVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

ZIELONE PIÓRA

I. CELE
- stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej i jej oceny przez krytyków, poetów i wydawców,
- stworzenie warunków do rozwijania własnych uzdolnień, poetyckich i prozatorskich,
- zapewnienie publikacji najwartościowszych utworów młodych twórców.

II. ORGANIZATORZY
- Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
- Władze Miasta Poznania,
- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - oddział w Poznaniu.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie liceów i wszystkich typów szkół zawodowych.
2. Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru):
· 1-5 utworów poetyckich,
· 1 utwór prozatorski (do 3000 znaków). Zgłoszone teksty winny być dostarczone w 4 zestawach (dla 4 jurorów) i każdy zestaw oznaczony godłem. Do 4 zestawów należy dołączyć 1 zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres korespondencyjny, nr telefonu, mail. /wzór w załączeniu/.
Pojedyncze egzemplarze nie będą oceniane.
3. Uczestnikami finału wojewódzkiego mogą zostać wyłącznie laureaci konkursu rejonowego. Teksty nadsyłane bezpośrednio do komisji finałowej, z pominięciem rejonu, nie będą oceniane.
4. Rejonami są Oddziały Zamiejscowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
5. Oddziały wyznaczają placówkę do przeprowadzenia eliminacji rejonowych.
6. Wyznaczone placówki rejonowe przesyłają do finału wojewódzkiego protokół oraz najciekawsze teksty wybranych 18 uczestników (15 w kategorii poezji i 3 w kate- gorii prozy) do 10 grudnia 2006 roku na adres bezpośredniego organizatora – MDK nr 2 w Poznaniu.
7. Jury wojewódzkie przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikuje teksty do tomiku laureatów.
8. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostają zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 30 marca 2007 roku w MDK nr 2 w Poznaniu.
9. Podczas uroczystości finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro.
Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro
· uczestnicy turnieju prezentują jeden tekst poetycki, nigdzie wcześniej niepublikowany i niezgłaszany do innych konkursów,
· spośród tych prezentacji jury wybierze jeden tekst, który zostanie nagrodzony Złotym Piórem,
· jury ma prawo nie przyznać tej nagrody.
10. Organizatorzy zapewniają publikację nagrodzonych tekstów.
Zakwalifikowane /przez komisje rejonowe/ do finału teksty 18 uczestników (15 w kategorii poezji i 3 w kategorii prozy) należy przesłać do 1o grudnia 2006r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul.Za Cytadelą 121
61-663 Poznań
tel / fax ( 0-61 ) 820 11 12

Obowiązujące terminy:

1. Eliminacje:
o w rejonach: Kalisz, Konin, Leszno, Piła – termin ustalają wyznaczone placówki,
o dla szkół rejonu poznańskiego ostateczny termin nadsyłania utworów na adres MDK nr 2 w Poznaniu – 1 grudnia 2006 r.
2. Finał: obowiązujący termin nadsyłania utworów (wraz z protokołem komisji konkurso-wych powołanych w oddziałach zamiejscowych) na adres MDK nr 2 w Poznaniu – 10 grudnia 2006 r.

Opiekun konkursu - mgr Urszula Nowak

Wzór karty zgłoszenia
Format: A6(148x105), układ poziomy - tylko 1 egz. w 1 kopercie opatrzonej godłem
Anna Kowalska – godło: Sowa
kl. 3c Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szk. Odzieżowych
ul. Poznańska 2, 61-647 Poznań tel. 8542674
Adres domowy: ul. Leśna 4, 61-643 Suchy Las tel. 8123432, kom. 602 280790
e-mail: annak@wp.pl
nauczyciel/opiekun: mgr Irena Pawlak


powrót do archiwum newsów

 

Nasi dobroczyńcy:


Wydawnictwo Naukowe
PWN SA

 


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 


Platforma Medialna PMedia.pl

 


Akademia Nauki

 


PASO

 


Profi-Lingua

 


Paweł Kaczmarek

 

Drukarnia "AMK"
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Sienkiewicza 5

 

 

SUFLER 2006


 
magazyn młodzieżowy „przeciąg”      

copyright © 1995-2006 Wydawnictwo New Ton designed by: Henryk Cieszyński
- Kursy pierwszej pomocy